Privacy is erg belangrijk voor Stralend Jezelf. Wij verwerken en gebruiken jouw gegevens dan ook op een veilige manier volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy kun je een e-mail sturen naar info@stralendjezelf.nl

 

Artikel 1 Wie zijn wij?

Stralend Jezelf is een eenmanszaak, gevestigd in De Bilt aan de Francois Mauriacweg 28. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69996245. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2. Welke gegevens gebruiken wij?

In dit artikel kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

 

2.1 Nieuwsbrief

Wij gebruiken jouw e-mailadres enkel met jouw expliciete toestemming en bewaren deze niet langer dan jij staat ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

 

2.2 Gegevens bij het gebruikmaken van een dienst van Stralend Jezelf

o Voor- en achternaam

o Adresgegevens

o Telefoonnummer(s)

o E-mail adres

o Geslacht

o Geboortedatum

o Persoonsgegevens m.b.t. de uitgebrachte adviezen

o Foto’s gemaakt tijdens workshops / trainingen / persoonlijke adviezen.

 

2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Stralend Jezelf persoonsgegevens?

Stralend Jezelf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

o Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

o Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en/of producten.

o Het afhandelen van de betaling voor de dienstverlening / versturen van facturen.

o Versturen van de nieuwsbrieven, indien je daar zelf vooraf toestemming voor hebt gegeven

 

2.4 Financiële administratie

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij je naam, adres, klantnummer en e-mailadres en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Na 7 jaar zullen wij deze gegevens van jou verwijderen.

 

Artikel 3. Hoe lang worden gegevens bewaard?

Stralend Jezelf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Stralend Jezelf hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Adres & e-mail gegevens:
  • Onbeperkt voor de lezers van de nieuwsbrieven

Je kunt je op elk gewenst moment (zelf) uitschrijven voor de nieuwsbrief. Wanneer jij je uitschrijft zullen persoonsgegevens binnen 3 maanden na uitschrijving uit het systeem worden verwijderd.

  • 2 jaar voor overige klanten en contacten, die geen persoonlijk advies hebben ontvangen van Stralend Jezelf.
  • Persoonsgegevens met betrekking tot uitgebrachte adviezen bewaart Stralend Jezelf tot 10 jaar na het laatste klantencontact. Daarna worden de gegevens, inclusies adres en e-mail gegevens uit het systeem verwijderd.

 

Artikel 4 Delen van persoonsgegevens met derden

Stralend Jezelf verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Ze zal deze uitsluitend aan derden verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Foto’s die gemaakt zijn tijdens workshops/trainingen/persoonlijke adviezen, zullen uitsluitend met derden worden gedeeld, of worden gepubliceerd, nadat je uitdrukkelijk en persoonlijk toestemming daarvoor hebt gegeven.

 

Artikel 5 Gegevens over gebruik van de website en cookies of vergelijkbare technieken

Op de website van Stralend Jezelf worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren.

Op de website zijn mogelijk links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Stralend Jezelf verantwoordelijkheid ten aanzien van derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Artikel 6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Stralend Jezelf om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Stralend Jezelf, kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevens overdracht Mocht jij gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Stralend Jezelf jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Geautomatiseerde verwerking Jij mag altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van Stralend Jezelf laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
  6. Intrekking Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

 

Artikel 7 Hoe Stralend Jezelf persoonsgegevens beveiligt.

Stralend Jezelf neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stralend Jezelf: info@stralendjezelf.nl

Wijziging privacy verklaring

Stralend Jezelf behoudt zich het recht voor dit privacy reglement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 maart 2019.